Find lokalplan

Lokalplaner og byplanvedtægter kan ses på Haderslev Kommunes hjemmeside her.

I øvrigt kan du finde de aktuelt gældende lokalplaner i forbindelse med rammebestemmelserne for det enkelte lokalområde.