Sitemap


 Forside


       Om kommuneplanen


             Kontakt


             Tips & tricks


             Ofte stillede spørgsmål


             Kolofon


             Retsvirkninger


             Find lokalplan


             Indsigelser


       Velkommen


       Miljøvurdering


       Sitemap


       A-Å


       Søg


       Papirudgave


 Byrådets fokusområder


       Sammenhæng og tilgængelighed


       Erhverv og uddannelse


       Bosætning og levesteder


       Sundhed og bæredygtighed


 Hovedstruktur og retningslinjer


       Byer og landområder


             Bymønster


             Byudvikling


             Bosætning og boligudvikling


             Erhvervsudvikling


             Detailhandel


             Offentlig service


             Bymæssige fritidsanlæg


       Trafik og transport


             Veje


             Stier


             Trafiksikkerhed


             Kollektiv trafik


             Jernbaner, havne og flyvepladser


       Tekniske anlæg og forsyning


             Vindmøller


             Højspændings- og naturgasanlæg


             Master og antennesystemer


             Forsvarets anlæg


             Kystbeskyttelse


             Forsyningsvirksomhed


             Fælles biogasanlæg


       Turisme og friluftsliv


             Turisme


             Sommerhusområder


             Overnatningsanlæg


             Fritidsanlæg


             Støjende fritidsaktiviteter


             Lystbådehavne


             Friluftsliv og naturoplevelser


       Landskab, natur og jordbrug


             Landskaber


             Geologi


             Naturområder


             Lavbundsarealer


             Vandløb, søer og kystvande


             Jordbrug


             Skovrejsning


             Råstofindvinding


       Kulturhistorie


             Fortidsmindeområder


             Kulturlandskaber


             Kulturmiljøer


             Kirkelandskaber


             Bebyggelser og anlæg


             Bygninger


       Miljøbeskyttelse


             Forebyggelse af miljøkonflikter


             VVM-pligtige anlæg


       Klima


             Klimatilpasning


    

 Rammer for lokalplanlægning


       Generelle rammer


             Hele kommunen


             Områder med samme anvendelse


       Lokalområder


       10. Haderslev lokalområde


             Haderslev Bymidte


             Haderslev Sydby


             Haderslev Vestby


             Haderslev Østby


             Bramdrup erhvervsområde


             Starup


             Bramdrup


             Fredsted


             Moltrup


             Vandling


             Haderslev landområde


       11. Vojens lokalområde


             Vojens


             Jegerup


             Skrydstrup


             Vojens landområde


       12. Gram lokalområde


             Gram


             Fole


             Kastrup


             Tiset


             Vester Lindet


             Gram landområde


       13. Over Jerstal lokalområde


             Over Jerstal


             Skovby


             Ustrup


             Vedsted


             Over Jerstal landområde


       14. Sommersted lokalområde


             Sommersted


             Hjerndrup


             Kastvrå


             Maugstrup


             Mølby


             Oksenvad


             Simmersted


             Ørsted


             Sommersted landområde


       15. Hammelev lokalområde


             Hammelev


             Styding


       16. Bevtoft lokalområde


             Bevtoft


             Strandelhjørn


       17. Marstrup lokalområde


             Marstrup


             Langkær


             Marstrup landområde


       18. Hoptrup lokalområde


             Hoptrup


             Diernæs


             Sønderballe


             Diernæs og Vikær Strand


             Sønderballe Strand


       19. Arnum lokalområde


             Arnum


       20. Nustrup lokalområde


             Nustrup


             Gabøl


       21. Fjelstrup lokalområde


             Fjelstrup


             Bæk


             Bæk Strand


             Knud


             Over Åstrup


             Sillerup


             Skovbølling


             Vonsbæk


             Ørby


             Fjelstrup landområde


             Sandersvig


             Ørby Strand


       22. Øsby lokalområde


             Øsby


             Flovt


             Grarup


             Hajstrup


             Halk


             Hejsager


             Kvistrup


             Raade


             Stevelt


             Aarø


             Aarøsund


             Øsby landområde


             Flovt og Raade Strand


             Færgegården/Sundparken


             Hejsager Strand


             Aarø Sydstrand


       23. Sønder Vilstrup lokalområde


             Sønder Vilstrup


             Kelstrup


             Nørre Vilstrup


             Sønder Vilstrup landområde


             Kelstrup Strand


             Tormaj Strand


             Vilstrup Strand


 Søg i planen


 Tillæg


 HøringTil toppen af siden

Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____