Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Velkommen

Printervenlig side


Velkommen


Velkommen til Haderslev Kommunes kommuneplan.

Haderslev Kommune har meget at tilbyde:  Enestående naturlandskaber, kulturperler, kystområder, søer, et rigt og varieret dyreliv samt fine bymiljøer. Vores kommune ligger også godt: E45/motorvejen ligger tæt på. Derfor er Haderslev Kommune også en attraktiv bosætningskommune. Tilsammen udgør alle disse kvaliteter et godt fundament og et godt udgangspunkt for en positiv udvikling af kommunen fremover.

Kommuneplanen beskriver, hvilken udvikling byrådet vil satse på i de kommende år. Kommuneplanen skal være med til at bevare og udvikle kvaliteterne i vores byområder og det åbne land. Kommuneplanen beskriver desuden de regler og muligheder, vi som borgere i Haderslev Kommune skal kende til ved nye tiltag.

Kommuneplanen er den anden efter kommunesammenlægningen i 2007, og den er digital ligesom den første kommuneplan fra 2009. Hermed er mere end 1000 siders materiale gjort lettere tilgængeligt for alle borgere og andre interesserede - i hele Danmark, ja hele verden.

Kommuneplanen var fremlagt som forslag i perioden 3. september 2013 til og med den 29. oktober 2013. I høringsperioden blev afholdt 6 debatmøder på initiativ fra aktive medborgere. Der indkom 26 indsigelser, bemærkninger og forslag til planforslaget, og i notatet "Behandling af høringssvar til Kommuneplanforslag 2013" er der redegjort for byrådets behandling af høringssvarene i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune. Du kan læse mere herom under Høringsperioden. Kommuneplanen blev vedtaget af Haderslev Byråd den 17. december 2013.

Gode læselyst og håber du finder de oplysninger, som du søgte. Hvis det ikke er tilfældet er du velkommen til at kontakte os - se mere under kontakter.

Til toppen


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Haderslev Kommunes hjemmeside

Byrådets fokusområder