Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Byer og landområder Bosætning og boligudvikling

Printervenlig side


Bosætning og boligudvikling


Haderslev Kommune skal være et attraktivt sted at bo. Et godt bomiljø består både af gode fysiske rammer og høj tilgængelighed til aktiviteter og serviceydelser. Der skal også være en oplevelse af sammenhæng i de ting, der foregår i kommunen – kommunen skal have en sjæl og et godt omdømme.

En væsentlig forudsætning for at kunne leve op til det at være et godt levested, er at der er et bredt og dækkende udbud af bosætnings- og boligudviklingsmuligheder, som kan tilfredsstille en varieret efterspørgsel. Det gælder både bosætningsform og lokalisering i kommunens forskellige områder. Haderslev Kommune vil sikre valgmuligheder for såvel nuværende borgere som for tilflyttere. Blandt andet derfor er det et vigtigt mål, at der altid skal være et fornuftigt antal byggemodnede grunde til rådighed. Og der skal være plads til og muligheder for at virkeliggøre nye, anderledes boligmiljøer, hvor det sunde og miljømæssigt, bæredygtige byggeri skal prioriteres.

Afsnittet fokuserer på variation og valgmuligheder i forbindelse med bosætning og bygger i store træk videre på den igangværende planlægning fra kommuneplan 2009.

Afsnittet om bosætning og boligudvikling består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: