Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Byer og landområder Bymæssige fritidsanlæg Bymæssige fritidsanlæg: mål

Printervenlig side


Bymæssige fritidsanlæg: mål

Byrådet ønsker, at befolkningens muligheder for aktiviteter i forbindelse med rekreation, fritidsliv og sportsudøvelse kan foregå på mange forskellige måder og som en naturlig del af et godt levested i de nuværende og de fremtidige byområder (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed, Bosætning og Levesteder samt Sundhed og bæredygtighed).

Byrådet ønsker, at udvikling af initiativer fremmer arbejdet med sundhedsfremme, bæredygtighed, miljøforståelse og livskvalitet i det hele taget.

I nuværende og nye byområder skal der sikres og udbygges arealer og anlæg, som kan tilgodese efterspørgslen i forbindelse med det daglige og uplanlagte fritidsliv og det organiserede fritidsliv, fx i forhold til sport og anden form for interessebetonede aktiviteter (jf. Byrådets fokusområder, fx Erhverv og uddannelse).

Byrådet vil arbejde for, at de bymæssige fritidsanlæg placeres og udformes sådan, at de virker indbydende, trygge og let tilgængelige både i forhold til gang- og cykeltrafik, kollektiv transport og privatbiler.

Byrådet vil i forbindelse med den overordnede prioritering mellem anlæg og aktiviteter lægge vægt på, at der sker en fordeling af anlæg og aktiviteter i de forskellige byer og byområder. Der vil både indgå egentlige fordelingsovervejelser og vurdering af omfang af det lokale engagement i prioriteringen.

Byrådet ser gerne nye initiativer og samarbejder i forbindelse med etablering af områder og aktiviteter, der kan markedsføre kommunen samt understøtte og synliggøre nye og anderledes tilbud og aktiviteter i forbindelse med bymæssige fritidsaktiviteter (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed).

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____