Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Byer og landområder Bymæssige fritidsanlæg Bymæssige fritidsanlæg: retningslinjer

Printervenlig side


Bymæssige fritidsanlæg: retningslinjer

1.7.1 Bymæssige fritidsanlæg og bymønstret

Der skal sikres og udvikles bymæssige fritidsanlæg i forhold til alle bymønsterets byer, afpasset efter behov og muligheder. Der skal foretages en prioritering baseret på befolkningsunderlag, økonomi og tilgængelighed. Kommunens engagement er primært i forbindelse med parker og grønne områder, sportspladser og idrætshaller og lignende aktiviteter i forhold til brede interesseformål. Herudover kan der være tale om en særlig indsats på specielle områder eller interesser – eksempelvis SkateCity. Multihuse vil kunne indgå i både bymønsterbyer og i landsbyer. En vægtning af de bymæssige fritidstilbud i den østlige del af kommunen svarende til befolkningskoncentrationen vil stille store krav til infrastruktur, både i form af kollektiv transport og vej- og stianlæg.

1.7.2 Bymæssige fritidsanlæg og nye byområder

I forbindelse med planlægning for nye byområder skal der sikres mulighed for tilstrækkelige og velbeliggende arealer til bymæssige fritidsanlæg. Sundhed, mulighed for at skabe rammer for sociale og kulturelle oplevelser samt bæredygtighed i forhold til miljø og tilgængelighed skal være i fokus.

Der udlægges et nyt rekreativ areal på 4,6 ha i tilknytning til nyt boligområde i Hammelev. Området forbliver i landzone, skal friholdes for byggeri og anlæg samt drives ekstensivt. Der kan dog etableres anlæg for regnvandsbehandling under respekt for natur- og landskabsinteresserne i området. Det rekreative areal fremgår af nedenstående kort:

Se areal på dynamisk kort her

1.7.3 Bymæssige fritidsanlæg og omdannelse af eksisterende byområder, byomdannelse, byfornyelse og lignende

Ved byomdannelse, byfornyelse, planlægning og anden form for omfattende ændringer af bestående byområder skal rammer og muligheder for bymæssige fritidsanlæg indgå og vurderes.

1.7.4 Kulturøen – Haderslev Havn

I den fortsatte planlægning for Haderslev Havn skal Kulturøen indgå som et kulturelt center for arbejdet med og formidlingen af flere genrer inden for kultur- og fritidslivet samt undervisning.

Kulturøen er afgrænset ved rammeområde 10.10.OF.02

Se område på dynamisk kort her.

Definitioner og vejledning

Bymæssige fritidsanlæg er parker og grønne områder, legepladser og aktivitetsområder, stianlæg, anlæg og bygninger til fritid og sport m.m. i byerne.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____