Bymønster


Bymønstret beskriver byernes indbyrdes rollefordeling, og byerne har forskellige funktioner i forhold til hinanden. Bymønstrets byer skal være sammenhængende og tilgængelige gennem vejforbindelser og kollektiv transport.

I kommunens bymønster indgår to niveauer af byer, nemlig centerbyer og lokalbyer. 

Centerbyerne rummer kommunale servicefunktioner, større butikker, større kulturinstitutioner og større idrætsfaciliteter, der har hele kommunen og i nogle situationer også et større område som opland.

Lokalbyerne er centrum for offentlig og privat service i landdistrikterne - det lokale opland - og rummer den daglige service med dagligvarehandel, offentlig service samt mindre, liberale erhverv og mindre håndværks- og fremstillingsvirksomheder.

I kommuneplansammenhæng er kommunen delt op i lokalområder, hvor enten en centerby eller en lokalby udgør det lokale center.

Haderslev Kommune rummer desuden mange landsbyer med forskelligartede styrker og potentialer. Landsbyerne har som oftest ikke et større dagligvareudbud eller privat og offentlig service.

Afsnittet om bymønstret består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: