Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Byer og landområder Byudvikling

Printervenlig side


Byudvikling


Byudviklingen i Haderslev Kommune bygger på en tostrenget strategi. Den hidtidige planlægning skal fortsættes og afsluttes, og samtidigt skal der være balance mellem byomdannelse og udlæg af nye byarealer ved centerbyer og lokalbyer.

Rummeligheden i de samlede arealudlæg til bolig- og erhvervsformål må ikke overstige det forventede arealforbrug inden for den kommende planperiode på 12 år.

Arealer til byudviklingsformål, der rækker ud over planperioden, indgår i kommuneplanen som perspektivarealer, og betragtes ikke som egentlige arealudlæg.

Kommunens placering i grænseregionen og tilknytning til det Østjyske bybånd giver nogle særlige byudviklingsmuligheder.

Afsnittet om byudvikling består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: