Offentlig service: mål

Byrådet ønsker gennem den offentlige service at medvirke til, at kommunen er en attraktiv bosætningskommune og herunder at sætte særlig fokus på børn, unge og de ældre (jf. Byrådets fokusområder, fx Bosætning og levesteder).

Indenfor center- og lokalbyerne og deres lokalområder ønsker Byrådet overordnet at sikre undervisningstilbud og pasningsmuligheder, særligt for de yngste borgere.

Byrådet vil rette fokus på lokalbyerne og i denne sammenhæng specielt understøtte nye samarbejder om den kommunale service (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed).

Byrådet vil prioritere arbejdet med at videreudvikle en faglig, pædagogisk og bæredygtig institutions- og skolestruktur. Den overordnede strategi er, at Haderslev Kommune etablerer og driver daginstitutioner og skoler for børnenes skyld.

Byrådet vil understøtte institutions- og skolestrukturen på enkeltområder gennem den øvrige planlægning i kommunen. Det kan både ske gennem boligbyggeprogrammet (Byrådets bud på boligbyggeriets omfang og geografiske fordeling) og gennem trafikplanlægningen.

Indenfor centerbyerne ønsker Byrådet at sikre et passende antal kommunale plejecentre med ældreboliger i tæt plejemiljø. I Haderslev og Vojens skal der opretholdes daghjem og dagcentre (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed samt Sundhed og bæredygtighed).

Etablering og drift af kommunale servicefunktioner skal løbende optimeres i forhold til sundhedsfremme og bæredygtighed i øvrigt. Byrådet vil arbejde for at der etableres sundhedscentre/sundhedstilbud i centerbyerne. Sundhedscentrene skal medvirke til at sikre kommunens borgere en bedre sundhed gennem én indgang samt at sikre borgerne nem adgang til mange samlede tilbud. Sundhedscentrene skal være for alle borgere fra børn og unge til ældre, og skal opleves som et synligt, tilgængeligt og attraktivt sted at komme (jf. Byrådets fokusområder, fx Sundhed og bæredygtighed).

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____