Offentlig service: retningslinjer

1.6.1 Større offentlige servicefunktioner

Større offentlige servicefunktioner, som fx Skat og Udbetaling Danmark, der betjener hele kommunen eller et større geografisk område placeres i Haderslev. Større offentlige servicefunktioner, der betjener hele kommunen eller dele heraf, placeres i centerbyerne, fortrinsvis i Haderslev, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Sundhedscentre som én indgang til bredt udbud af sundhedstilbud placeres i centerbyerne.

1.6.2 Skoler og daginstitutioner

Skoler og daginstitutioner skal placeres hensigtsmæssig i forhold til boligområder, mulighed for kollektiv trafikbetjening og adgang til grønne områder.

Skolernes og daginstitutionernes kapacitet og faciliteter skal løbende tilpasses udviklingen både med hensyn til børnetal og boligbyggeprogram.

Beliggenheden af skoler og daginstitutioner kan hentes her.

1.6.3 Plejecentre, ældreboliger i tæt plejemiljø, daghjem og dagcentre

Plejecentre, ældreboliger i tæt plejemiljø, daghjem og dagcentre skal søges placeret så der opretholdes en geografisk spredning i kommunen der muliggør at beboerne kan forblive i lokalsamfundet. Der skal samtidig sikres nærhed og gode adgangsmuligheder til grønne områder og kollektiv trafikbetjening.

Plejecentrenes og dagcentrenes kapacitet og faciliteter skal løbende tilpasses udviklingen.

Beliggenheden af plejecentre og dagcentre kan hentes her.

Definitioner og vejledning 
Definitioner

Sundhedscentre er centre hvor borgere tilbydes nem adgang til et bredt sortiment af sundhedstilbud, blandt andet i form af forskellige faggrupper og behandlere. 

Plejecentre er sædvanligvis et plejehjem i gammeldags forstand, hvor beboeren har et værelse.

Ældreboliger i tæt plejemiljø er en moderne betegnelse for plejecentre, hvor beboerne bor i lejligheder arrangeret som leve og bo miljøer, typisk med 8-12 boliger i hvert leve og bo miljø.

Daghjem og dagcentre er et aktivitetscenter, hvor borgere er visiteret til at komme.

Aktivitetscentre er det samme som et daghjem og dagcentre, men for alle ældre borgere. Aktivitetscentre er sædvanligvis brugerstyrede.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____