Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Klima

Printervenlig side


Klima


Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med hyppigere og mere ekstreme vejrbegivenheder. Der kan forventes mere nedbør, især om vinteren. Nedbørsmængden om sommeren er vanskeligere at forudsige, men den vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder, samtidig med at der vil blive flere og kraftigere nedbør. Vandstanden kan stige i de danske farvande, og i mange områder vil der forventes ændringer i grundvandsspejlet. Klimaforandringerne vil give udfordringer i Haderslev Kommune fordi vi har en lang kyststrækning samt fjorden, og fordi vi har mange vandløb og søer, med lavtliggende arealer omkring.

Klimatilpasning skal synliggøre kommende oversvømmelser som følge af klimaændringer, og samtidig bidrage til at forebygge skader på grund af oversvømmelser.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____