Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie

Printervenlig side


Kulturhistorie


Kommuneplanen udpeger fortidsmindeområder, som er områder med særlige arkæologiske bevaringsinteresser. Bevaringsinteresserne kan omfatte forhistoriske fundområder såsom gravpladser, bopladser, offerpladser, våbenfund og ressourceområder.

Kulturlandskabet i Haderslev kommune fortæller historien om samfundets udvikling gennem flere tusinde år. Overalt er der præg af menneskets tilstedeværelse, og kun få steder er der tale om natur i betydning af uberørt

Kulturmiljøerne er bl.a. voldsteder, herregårde, havnearealer og fiskerbebyggelse, der fortæller en historie om menneskelig aktivitet. Kulturmiljøerne omfatter også landskabsarealer, som er en forudsætning for at kunne forstå kultursporenes indbyrdes sammenhæng.

Kirkerne er en væsentlig del af kulturhistorien, og mange af dem ligger som kendingsmærker i landskabet, deraf navnet kirkelandskaber. Kirkerne og deres omgivelser skal søges bevaret på en sådan måde, at harmonien mellem kirke og omgivelser opretholdes.

Kommuneplanen udpeger bebyggelser og anlæg med særlige bevaringsinteresser. Den største af disse bebyggelser er Haderslev bymidte, og anlæg omfatter jernbanestrækningen Vojens-Haderslev, amtsbaner og havnen i Aarøsund og på Aarø.

Der er et stort antal fredede og bevaringsværdige bygninger i kommunen. En meget stor del er beliggende i Haderslev - heraf hovedparten i bymidten. Men der er også fredede og bevaringsværdige bygninger i de mindre byer og i landområderne.

Til toppen


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____