Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Bebyggelser og anlæg Bebyggelser og anlæg: mål

Printervenlig side


Bebyggelser og anlæg: mål

Byrådet ønsker at bevare de historiske by- og bygningsmiljøer. Målet er at bevare de fysiske spor af den historiske udvikling, og at fastholde smukke og oplevelsesrige by- og bygningsmiljøer som aktiver, der gør Haderslev Kommune attraktiv og konkurrencedygtig inden for bosætning og turisme.

Byrådet ønsker at fastholde den hidtidige indsats for at bevare og berige de historiske by- og bygningsmiljøer. Særlige fokusområder for indsatsen vil være Haderslevs købstadsmiljø og  by- og bygningsmiljøer i andre udpegede byområder, landsbyer og bebyggelser med særlige bevaringsinteresser. Men det er på længere sigt målet at  udbrede indsatsen til flere områder.

Byrådet ønsker også at bevare infrastrukturanlæg, der fortæller om samfundets udvikling og beriger bebyggelser og landskaber. Særlige fokusområder for bevaringsindsatsen er jernbanen Vojens - Haderslev og havnene i Aarøsund og på Aarø. Det er endvidere målet at opprioritere indsatsen for at bevare spor i landskabet efter de nedlagte amtsbaner.

Der skal være plads til fornyelse, men Byrådet ønsker, at fremtidig udvikling skal ske med respekt og forståelse for bevaringsinteresserne.

Et af de tiltag, som Byrådet vil iværksætte for at sikre den rette balance mellem fornyelse og bevaring, er udarbejdelse af bevarende lokalplaner, der kan styrke forståelsen for bevaringsværdierne og for den indsats, der er nødvendig, hvis værdierne skal sikres.

Til toppen

 Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____