Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Bygninger

Printervenlig side


Bygninger


En væsentlig del af den danske kulturarv er de mange bygninger, som udgør både en arkitektonisk og en kulturhistorisk fortælling om forskellige perioder af historien. Bevaringen af den bygningskulturelle arv varetages af staten ved bygningsfredning, og af kommunerne ved udpegning af bevaringsværdige bygninger.

I dette afsnit udpeges bevaringsværdige bygninger i Haderslev Kommune, og der vises en oversigt over fredede bygninger.

Der er et stort antal fredede og bevaringsværdige bygninger i kommunen. En meget stor del er beliggende i Haderslev - heraf hovedparten i bymidten. Men der er også fredede og bevaringsværdige bygninger i de mindre byer og i landområderne.

Afsnittet om bygninger består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: