Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Bygninger Bygninger: mål

Printervenlig side


Bygninger: mål

Byrådet ønsker at bevare bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds- og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af samfundets udvikling.

Byrådet ønsker gennem sagsbehandling og planlægning at fastholde den hidtidige indsats for at værne om bevaringsværdierne. Målet er at bevare den enkelte bygnings arkitektoniske og håndværksmæssige karakter og helhed for at opretholde bygningens betydning for miljøet og fortælleværdi.

Der skal være plads til fornyelse, men Byrådet ønsker, at den fremtidige udvikling skal ske med respekt og forståelse for bevaringsinteresserne. Byrådet lægger bl.a. vægt på, at  bevaringsværdige bygninger får en hensigtsmæssig funktion, der under hensyn til bygningernes særlige karakter, tjener til deres opretholdelse på længere sigt.

Byrådet vil fortsat arbejde med for at sikre den rette balance mellem fornyelse og bevaring. Dette sker gennem udarbejdelse af bevarende lokalplaner, der kan styrke forståelsen for bevaringsværdierne og sikre værdierne.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____