Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Fortidsmindeområder Fortidsmindeområder: retningslinjer

Printervenlig side


Fortidsmindeområder: retningslinjer

6.1.1 Kulturhistorie

De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem formidling, planlægning og administration.

De beskyttelsesinteresser, der er beskrevet i efterfølgende retningslinje, skal tilgodeses i den kommunale planlægning og administration og i forbindelse med kommunens anlægsarbejde.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovejendomme, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

6.1.2 Fortidsmindeområder

Inden for afgrænsningen af de udpegede fortidsmindeområder må der ikke foretages råstofgravning, etableres nye anlæg eller ny bebyggelse. Grundvandshævning og grundvandssænkning må kun foretages, såfremt der ikke herved påføres fortidsmindet skade.

Afgrænsningen af fortidsmindeområderne fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

Definitioner og vejledning

Fortidsmindeområderne er forhistoriske fundområder som fx gravpladser, bopladser, offerpladser, våbenfund og ressourceområder.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____