Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Kirkelandskaber

Printervenlig side


Kirkelandskaber


Kirkerne er en væsentlig del af kulturhistorien, og mange af dem ligger som væsentlige kendingsmærker i landskabet. Kirkerne og deres omgivelser skal søges bevaret på en sådan måde, at harmonien mellem kirke og omgivelser opretholdes.

Der er i Regionplan 2001-2012 for Sønderjyllands Amt foretaget en registrering af de sønderjyske kirkers omgivelser. Denne registrering danner baggrund for udpegning af kirkelandskaber, hvor byggeri m.v., der slører eller forringer indblik til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser skal undgås.

Afsnittet om kirkelandskaber består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: