Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Kulturlandskaber Kulturlandskaber: retningslinjer

Printervenlig side


Kulturlandskaber: retningslinjer

6.2.1 Kulturhistorie

De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem formidling, planlægning og administration.

De beskyttelsesinteresser, der er beskrevet i efterfølgende retningslinje, skal tilgodeses i den kommunale planlægning og administration og i forbindelse med kommunens anlægsarbejde.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovejendomme, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

6.2.2 Bevaringsværdige kulturlandskaber

Inden for afgrænsningen af de udpegede kulturlandskaber må der ikke etableres nye større tekniske anlæg, ny større bebyggelse eller foretages ny råstofgravning.

Ved naturgenopretning skal der tages hensyn til områdernes menneskeskabte kulturpræg.

De bevaringsværdige kulturlandskaber fremgår af kortbilaget, der kan ses her

Definitioner og vejledning

Kulturlandskaberne er:

  • Udskiftningslandskaber: Maugstrup
  • Afvandede lavbundsarealer: Del af Slivsø
  • Ådale med vandingssystemer: Del af Gelsådalen og del af Fladsådalen.
  • Tekniske vandanlæg: Afvandingskanal ved Ejsbøl Mose

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____