Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Kulturmiljøer

Printervenlig side


Kulturmiljøer


Kulturmiljøerne er større eller mindre områder, der indeholder en række kulturspor, der fortæller en historie om menneskelig aktivitet. Kulturmiljøerne omfatter også landskabsarealer, der ikke i sig selv er kulturhistorisk interessante, men som er en forudsætning for at kunne forstå de enkelte kulturspors indbyrdes sammenhæng.

For at kunne bevare et varieret kulturlandskab, er det ikke altid nok udelukkende at sikre de enkelte kulturspor. Den landskabelige sammenhæng med omgivelserne og naturen skal også medtænkes. Derfor er der udpeget en række kulturmiljøer i kommuneplanen, bl.a. voldsteder, herregårde, havnearealer og fiskerbebyggelse.

Afsnittet om kulturmiljøer består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: