Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Geologi

Printervenlig side


Geologi


Byrådet varetager gennem kommuneplanen de geologiske interesser. Der er foretaget en geografisk udpegning af interesseområderne og en bonitering efter værdi i tre klasser:

  • enestående værdi
  • særlig værdi
  • værdi

Der gives desuden anvisning på, hvordan disse interesser kan beskyttes. Interesseområderne er kopieret efter Sønderjyllands Amts naturafdelings registreringer. Ved kommende kommuneplanrevision kan områderne justeres. Specielt er der brug for en mere præcis udpegning af de bakkeørande, der i særlig grad bør beskyttes mod tilsløring.

Afsnittet om geologi består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: