Geologi: mål

Det er Byrådets ønske, at udpegningen af de geologiske interesseområder skal gøre det muligt at beskytte de lokaliteter, hvor landskabet og aflejringerne synligt fortæller sin egen tilblivelseshistorie. Der lægges vægt på, at videnskabelige og pædagogiske interesser tilgodeses, og at befolkningen sikres et godt oplevelsesmiljø for den del af naturen, som geologien udgør. Helt bogstaveligt er geologien underlaget for alt andet.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____