Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Geologi Geologi: redegørelse

Printervenlig side


Geologi: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

De geologisk bevaringsværdige lokaliteter i Haderslev Kommune fremgår af nedenstående liste. En mere fyldig omtale findes i et baggrundsnotat, som kan ses her Geologi_baggrundsnotat.pdf (88 KB). Byrådets varetagelse af interesserne vil ske i overensstemmelse med retningslinje 5.2.2 Værdifulde geologiske lokaliteter samt anbefalingerne i baggrundsnotatet.

De geologisk bevaringsværdige lokaliteter i Haderslev Kommune er:

 • Hovedopholdslinjen fra Mølby til Vojens
 • Vojens - Sydøst
 • Oksenvad
 • Stursbøl og Øster Lindet
 • Fole og Øster Lindet
 • Nordkanten af Gram Bakkeø
 • Tiset - Arnum
 • Gram Bakkeø, mellem Kastrup og Kolsnap
 • Kanter af østlige del af Gram Bakkeø og bakkeø v. Jegerup Frihed-Skodsbjerg
 • Kanter af østlige del af Gram Bakkeø og bakkeø v. Jegerup Frihed-Skodsbjerg
 • Nordlige kant af Toftlund Bakkeø, ved Højrup
 • Overgang fra Toftlund Bakkeø til hedesletten ved Bedsted
 • Hjartbro Bakkeø
 • Strandelhjørn - Torsbjerg
 • Morænelandskab nord for Hjerndrup
 • Åstrup Høj - Sillerupbjerge
 • Sønderballe
 • Pothøj nordøst for Abkær Mose
 • Farris - Jels
 • Hejls Nor (ved Hejlsminde)
 • Tunneldal fra Avnø Vig og syd om Fjelstrup
 • Haderslev Tunneldal
 • Hoptrup Tunneldal
 • Dal mellem Fjelstrup og Ørby
 • Erosionsdal nord for Sverdrup
 • Dalen ved Spangsbæk nord for Grarup
 • Dalen ved Grarup Sø
 • Ejsbøl Sø og Skallebækkens øvre løb
 • Skallebækdalen
 • Dal langs Bibækken
 • Dal langs Vadsbækken
 • Dybdal
 • Kragdal
 • Hoptrup Bæk
 • Egedal
 • Fredshule
 • Stensbæk Plantage
 • Nørre Ådal
 • Nørreå-Gram Å
 • Gram Å v. Ganderup
 • Gram Å / Fladså
 • Gelså, fra Neder Jerstal til Hjartbro
 • Gelså, langs Hjartbro Bakkeø
 • Klint nord for Halk Grund
 • Halk Hoved
 • Klint syd for Halk Hoved
 • Årøsund
 • Korsø på Årø
 • Årø Kalv
 • Årøs nordkyst
 • Bankel Nor
 • Noret ved Sandvig
 • Pamhule Sø
 • Abkær- og Stengelmose
 • Gram Lergrav
Hidtidig kommuneplanlægning

Geologi er en del af kommunens naturgrundlag. De regionale geologiske bevaringsværdier var ikke selvstændigt beskrevet i Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt . I overensstemmelse med de statslige anbefalinger skete der derfor en udpegning i Kommuneplan 2009, som fortsat bibeholdes i Kommuneplan 2013. I retningslinje 5.2.1 er der redegjort for principperne i udpegningen.

Sammenhæng med nabokommuner

Den oprindelige udpegning af de geologiske interesseområder er foretaget af Sønderjyllands Amt. I dette arbejde indgik alle de områder, som omgiver Haderslev Kommune. Derfor har udpegningen i kommuneplanen en særdeles god sammenhæng med nabokommunerne. Den fortsatte sammenhæng i planlægning og administration sikres gennem kommunale ERFA grupper.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet.

I oversigtens kapitel 8.2 Geologi fremgår, at Miljøministeriets mål er, at landskaber, herunder kystlandskaber med varierende geologiske formationer og særlig geologisk værdi, kan dokumentere landets geologiske udvikling op gennem tiden og illustrere de geologiske processer.

I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 16 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for sikring af de geologiske bevaringsværdier, herunder for beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi. 

Kommuneplanens afsnit om de geologiske bevaringsværdier er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige udmeldinger. Desuden er arbejdet sket i en uformel faglig dialog med Skov- og Naturstyrelsen.

Statslige sektorplaner

Staten har udpeget oversigter over ”Nationale geologiske interesseområder”, ”Værdifulde kystlandskaber” samt geologiske lokaliteter af international interesse – såkaldte geosites. Byrådet har i sin udpegning af de geologiske interesseområder indarbejdet disse statslige udpegninger. Enkelte lokaliteter er omtalt i baggrundsnotatet til den kommunale udpegning Geologi_baggrundsnotat.pdf (88 KB).

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen