Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Landskaber

Printervenlig side


Landskaber


Landskabet i Haderslev Kommune er meget rigt og varieret. Over flade sandede hedesletter mod Ribe i vest og bakkeøer, ådale, vandløb og moser i midtlandet til frodigt bakket morænelandskab med løvskove og fede jorder og fjord- og kystlandskabet med Aarø i øst.

Afsnittet indeholder retningslinjer for varetagelsen af de landskabelige bevaringsinteresser og udover kystnærhedszonen en udpegning af 3 forskellige landskabstyper.

Kystnærhedszonen er en cirka 3 km bred zone langs kommunens kyster, men også langs Haderslev fjord og Dam som først og fremmest er en kvantitativ afgrænsning men som for store deles vedkommende også kan klassificeres som værdifulde kystlandskaber.

Værdifulde kystlandskaber omfatter relativt åbne og ubebyggede arealer, hvorfra vandet kan ses, eller hvor der på anden måde, er en klar oplevelse af kystnærhed. De værdifulde kystlandskaber ligger inden for kystnærhedszoneafgrænsningen og omfatter kystområderne fra Halk til Grønningshoved Strand, hele Aarø samt på begge sider af Haderslev Fjord.

Værdifulde landskaber er landskabsbilleder af enestående og særlig værdi, geologiske interesser af enestående og særlig værdi eller interesseområder for friluftslivet af særlig værdi. De værdifulde landskaber omfatter hovedsageligt områder langs Haderslev Fjord og landskabsbåndet mellem Haderslev og Vojens, samt områderne omkring Gram frem til kommunegrænsen ved Enderupskov.

Uforstyrrede landskaber er områder, der er upåvirkede af større tekniske anlæg. De uforstyrrede landskaber omfatter hele kystbåndet øst for Haderslev fra kommunegrænsen i syd til kommunegrænsen i nord, samt områderne omkring Gram.

Afsnittet om Landskaber består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: