Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Lavbundsarealer

Printervenlig side


Lavbundsarealer


Kommuneplanen udpeger arealer som lavbundsarealer med udgangspunkt i Miljøministeriets cirkulære nr 132 af 15. juli 1998, om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer. Cirkulæret skal sikre at der i kommuneplanen udpeges lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder med henblik på at reducere kvælstofudvaskningnen. Cirkulæret skal endvidere sikre, at der ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.m, som kan forhindre, at de udpegede områder kan genskabes som vådområder. Indsatsen for retablering af Vådområder 2010-2015 er fastlagt i Aftale om Grøn Vækst af 2009. Denne aftale sætter rammerne for implementeringen af vådområdeindsatsen, der er fastlagt i de statslige vandplaner.

Betegnelsen lavbundsarealer omfatter alle eksisterende lavbundsarealer. Det der i den tidligere kommuneplan tilsammen var VMPII- og øvrige lavbundsarealer. Disse områder er vurderet biologisk og teknisk muligt at genoprette. Kortet viser endvidere lavbundsarealer, der kan genoprettes, og det er de områder som skal sikre tilstrækkeligt areal til vådområder med henblik på målopfyldelse i Grøn Vækst.

Lavbundsarealer bør genskabes som vådområder, hvis det giver en positiv effekt på natur og miljø og hvis det er muligt ud fra landbrugsmæssige og tekniske forhold.

Afsnittet om lavbundsarealer består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: