Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Lavbundsarealer Lavbundsarealer: mål

Printervenlig side


Lavbundsarealer: mål

Byrådet ønsker, at medvirke til at reducere kvælstofudvaskningen ved at genoprette vådområder på lavbundsarealer, således at landbrugets andel af den samlede kvælstofbelastning nedbringes og målsætningen om nedsat kvælstofudvaskning i de statslige vandplaner virkeliggøres.


  

Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____