Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Naturområder

Printervenlig side


Naturområder


Afsnittet om naturområder omfatter biologisk mangfoldighed og internationale naturbeskyttelsesområder. Gennem naturbeskyttelse bidrages der til at sikre kommunens mangfoldige naturområder, samt til at bevare rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie.

Kommuneplanen udpeger en række områder med særlige interesser i forhold til bevarelse af et alsidigt dyre- og planteliv i kommunen samt et netværk af økologiske forbindelser, der skal sikre spredningsveje for vilde dyr, planter og svampe.

Områderne udpeges indenfor to temaer Naturområder og Økologiske forbindelser. Naturområder opdeles i kategorierne Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og Potentielle naturområder, mens Økologiske forbindelser opdeles i Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) i kommunen indgår desuden i dette afsnit.

Afsnittet om naturområder består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse:

Se kort over Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) i Haderslev Kommune her.