Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Naturområder Naturområder: mål

Printervenlig side


Naturområder: mål

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og Potentielle naturområder

Byrådet ønsker, at den biologiske mangfoldighed i naturen øges. Mængden af naturarealer skal øges og være sammenhængende. For naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser skal der ske en særlig beskyttelsesindsats.

Arealanvendelsen indenfor kommuneplanens naturområder bør reguleres for derved at fremme den biologiske mangfoldighed.

Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser

De økologiske forbindelsers funktion som spredningsveje bør ligeledes reguleres og i størst muligt omfang sikres og gerne øges.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I de internationale naturbeskyttelsesområder ønsker Byrådet, at naturtilstanden skal bevares og forbedres, og at bestanden af truede arter og af sjældne naturtyper skal fastholdes og øges. Planlægning, administration og naturgenopretning i de internationale naturbeskyttelsesområder skal medvirke aktivt til at sikre gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.

De internationale naturbeskyttelsesområder skal forbindes gennem biologiske korridorer i et Natura 2000-netværk, som igen skal forbindes med tilsvarende netværk i nabokommunerne.

Til toppen


 


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____