Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Råstofindvinding

Printervenlig side


Råstofindvinding


Region Syddanmark har i december 2012 vedtaget Råstofplan 2012. Find råstofplanen ved at følge link i højre spalte.

Planen omhandler den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer, der fortrinsvis omfatter sand/grus/sten og ler.

Råstofplanen er en sektorplan, som Haderslev Kommune er bundet af i den kommunale planlægning. Kommunen skal endvidere administrere efter retningslinjerne ved bl.a. at meddele tilladelse til råstofindvinding og efterfølgende føre tilsyn med råstofgravningen. 

Råstofplanen indeholder retningslinjer, graveområder og interesseområder.

Der er ikke udlagt nye graveområder i Haderslev kommune, men de eksisterende enkeltgrave er udlagt som graveområder af hensyn til en mere smidig sagsbehandling i forbindelse med råstofansøgninger.

Administrationen af råstofloven er delt mellem kommunerne og Region Syddanmark. Region Syddanmark er ansvarlig for den overordnede kortlægning og udpegning af råstofgraveområder. Ved lovændring med ikrafttræden den 1.7.2014 er det Region Syddanmark, der skal meddele råstoftilladelser.

Afsnittet om råstofindvinding består af målretningslinjer og redegørelse.

Emneområdet om Råstofindvinding er ikke vist på geografisk kort.


 

 

Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Råstofplan 2012 for Region Syddanmark