Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Råstofindvinding Råstofindvinding: mål

Printervenlig side


Råstofindvinding: mål

Der udarbejdes ikke egentlige mål for råstofplanlægningen, idet det er Region Syddanmark, der er ansvarlig for den overordnede kortlægning og udpegning af råstofgraveområder.

Der er i den efterfølgende redegørelse for råstofindvinding målsætninger for selve sagsbehandlingen således, at de miljømæssige-, natur- og landskabelige interesser tilgodeses.

Det er fortsat Byrådets overordnede mål at begrænse råstofindvinding i randmorænestrøget langs motorvejen.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____