Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Skovrejsning Skovrejsning: mål

Printervenlig side


Skovrejsning: mål

Byrådet ønsker, at skovarealet i Haderslev Kommune, der er på cirka 12,5 % af kommunens samlede areal, øges, så det svarer til de statslige mål for skovrejsning. Det nuværende skovareal i Danmark er 11 % af landets samlede areal og skal over en periode på 80 – 100 år øges til 20-25 %.
 
Det er målet, at skovrejsning bruges som et middel til at beskytte grundvandsressourcerne og til at forbedre mulighederne for bynært friluftsliv. Desuden skal skovrejsning understøtte de økologiske forbindelser. I de kommende mange år skal skovrejsning også bidrage til endnu mere varierede og naturskønne landskaber i Haderslev Kommune.
 
Der er udpeget et nyt skovrejsningsområde ved Sommersted, og byrådet ønsker i den kommende planperiode at arbejde for at tilvejebringe et grundlag for udvidelse af skovrejsningsområderne, herunder at skovrejsning indgår i en helhedsorienteret planlægning, der skal integrere landskabs-, oplevelsesmæssige-, kulturhistoriske-  og naturinteresser.
 
Lodsejerønsker vil endvidere indgå i vurderingen ved udpegning af nye skovrejsningsområder, under hensyntagen til landskab, natur og kulturværdier.
 


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____