Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Miljøbeskyttelse

Printervenlig side


Miljøbeskyttelse


Miljøkonflikter opstår, når nabobeboelser generes af f.eks. støj, vibrationer eller lugt, der ligger ud over de grænser, der er fastlagt i lovgivningen. Forebyggelse af miljøkonflikter sker typisk ved at holde afstand til genekilden. Der er udarbejdet retningslinjer for såkaldte konsekvensområder for flyvepladser, forsvarets øvelsesområder, veje og jernbaner, skydebaner og motorsportsbaner, affaldsforbrændingsanlæg, vindmøller, store husdyrbrug og øvrige anlæg og virksomheder.

VVM-pligtige anlæg kan omfatte enkeltanlæg og virksomheder, der antages at påvirke miljøet væsentligt. Nogle anlæg er per definition obligatorisk VVM-pligtige. Andre anlæg er kun VVM-pligtige, hvis det på grundlag af en screening vurderes, at anlægget må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

 


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____