Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Miljøbeskyttelse VVM-pligtige anlæg

Printervenlig side


VVM-pligtige anlæg


Haderslev Kommuneplan 2013 fastlægger retningslinjer for beliggenheden af VVM-pligtige anlæg, dvs. anlægsprojekter for enkeltanlæg og virksomheder, der antages at påvirke miljøet væsentligt.

Kommuneplanens retningslinjer omfatter procedure for placering og etablering af eksisterende og nye anlægsprojekter.

Kommuneplanretningslinjer for nye VVM-pligtige anlægsprojekter vil blive tilvejebragt i form af et tillæg til kommuneplanen.

Nogle anlægsprojekter er obligatorisk VVM-pligtige. Andre anlæg er kun VVM-pligtige, hvis det på grundlag af en VVM-screening vurderes, at anlægget må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Afsnittet om VVM-pligtige anlæg består af målretningslinjer og redegørelse.

Emneafsnittet om VVM-pligtige anlægsprojekter er ikke indtegnet på geografisk kort.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____