Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forsvarets anlæg

Printervenlig side


Forsvarets anlæg


Kommuneplanen fastlægger  retningslinjer for placeringen af nye forsvarsanlæg og øvelsesbaner. Retningslinjerne skal sikre, at Forsvarets udbygningsønsker afvejes med andre arealinteresser.

Der er udlagt arealer til følgende eksisterende anlæg i Haderslev Kommune:

  • Flyvestation Skrydstrup
  • Beredskabscenter Sydjylland
  • Haderslev Kaserne
  • militært øvelsesområde ved Haderslev Vesterskov
  • militært øvelsesområde / skydebane ved Halk Hoved

Der er ikke udlagt arealer til nye anlæg.

Afsnittet om forsvarets anlæg består mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: