Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forsvarets anlæg Forsvarets anlæg: redegørelse

Printervenlig side


Forsvarets anlæg: Redegørelse

Eksisterende og planlagte anlæg

Der er følgende eksisterende forsvarsanlæg i Haderslev Kommune:

  • Flyvestation Skrydstrup
  • Beredskabscenter Sydjylland
  • Haderslev Kaserne
  • militært øvelsesområde ved Haderslev Vesterskov
  • militært øvelsesområde / skydebane ved Halk Hoved

Haderslev Kommune vil arbejde for, at Forsvarets ønsker om fastholdelse eller udlæg af anlæg af enhver art tilgodeses i størst mulig omfang. Det vil ske ved via løbende dialog mellem Forsvaret og Haderslev Kommune, hvorved det sikres, at den kommunale planlægning til stadighed er i overensstemmelse med Forsvarets ønsker og planer.

Forebyggelse af gener på grund af støj fra Forsvarets anlæg er behandlet i afsnittet: Forebyggelse af miljøkonflikter.

Der er ikke planlagt nye anlæg.

Hidtidig kommuneplanlægning

Der har i Kommuneplan 2009 været udlagt arealer til Forsvarets anlæg. Disse arealudlæg er videreført i Kommuneplan 2013.

Planstrategi

I henhold til planstrategien ønsker Byrådet som udgangspunkt at de gældende retningslinjer for Forsvarets anlæg indarbejdes uændret i Kommuneplan 2013.

Byrådet har som følge heraf ikke vedtaget en strategi for Forsvarets anlæg.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen