Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forsvarets anlæg Forsvarets anlæg: retningslinjer

Printervenlig side


Forsvarets anlæg: retningslinjer

3.4.1 Placering af Forsvarets anlæg

Forsvarets anlæg skal søges placeret uden for naturområder og uforstyrrede landskaber samt områder med stor almen benyttelse som fx bynære rekreative områder, udflugtsområder og områder med turismeinteresser.

Arealudlæg til Flyvestation Skrydstrup, Beredskabscenter Sydjylland, Haderslev Kasserne samt arealudlæggene til Forsvarets øvelsesanlæg ved Haderslev Vesterskov og ved Halk Hoved opretholdes uændret. Anlæggenes beliggenhed fremgår af kortbilaget her.

Definitioner og vejledning

Forsvarets anlæg er arealer, som Forsvaret eller Hjemmeværnet permanent bruger eller har reserveret til træning, kontrol og vedligeholdelse af tropper, træning med og kontrol af materiel. Det kan f.eks. være øvelsesbaner, skydebaner, felt- og terrænbaner og bombemål.

Af flysikkerhedsmæssige grunde skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste  (FBE) høres forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer og nærmere end 5 km fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner og øvelsespladser. Statens Lufthavnsvæsen skal høres hvis vindmølleområder placeres nærmere end 12 km fra civile flyvepladser. I det område der anvendes til radarindflyvning i 500 fod, skal tekniske anlæg (husstandsvindmøller, radiomaster mv.) med en maksimalhøjde over havet på 500 fod - svarende til 152 meter over havet (DVR) forelægges FBE. Se kort med radarindflyvning og afsnittene omhandlende forskellige tekniske anlæg, VindmøllerHøjspændings- og naturgasanlæg samt Master og antennesystemer

Støjkonsekvenser ved Flyvestation Skrydstrup og øvelsesanlæggene behandles i særskilt afsnit: Forebyggelse af miljøkonflikter.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____