Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forsyningsvirksomhed

Printervenlig side


Forsyningsvirksomhed


Kommuneplanen udpeger arealer til og fastsætter retningslinjer for anlæg til spildevandsrensning, affaldsbehandling, vandforsyningsanlæg og varmeforsyning samt retningslinjer for håndtering af overskudsjord.

Byrådet har som udgangspunkt ønsket at bibeholde gældende retninglinjer og arealudlæg.

Der er ikke udlagt arealer til nye anlæg.

Afsnittet om forsyningsvirksomhed består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: