Højspændings- og naturgasanlæg


Kommuneplanen udpeger arealer til og fastsætte retningslinjer for højspændings- og naturgasanlæg.

Emnet højspændingsanlæg omfatter eksisterende og planlagte højspændingsanlæg.

Eksisterende højspændingsanlæg omfatter i denne forbindelse luftledninger fra 60 til  400 kV samt jordkabler fra 60 til 150 kV.

Emnet naturgasanlæg omfatter eksisterende naturgastransmissionsledninger og -anlæg samt regionale naturgasledninger.

Afsnittet om højspændings- og naturgasanlæg består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


 Søg adresse: