Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Kystbeskyttelse

Printervenlig side


Kystbeskyttelse


Ønsket om etablering af kystbeskyttelsesanlæg opstår, hvor interesser på land er truet af erosion eller oversvømmelse fra havet.

Tilladelse til kystbeskyttelse gives af Kystdirektoratet, og kommunen medvirker som høringspart i Kystdirektoratets forvaltning. Kystbeskyttelsesanlæg er tekniske anlæg, der har stor betydning for dynamikken langs kysterne, for offentlighedens adgang og for naturens udfoldelse.

Kommunen ønsker med dette afsnit at tilkendegive generelle holdninger til hvornår kystbeskyttelse er relevant og forsvarligt. Kyststrækningerne rummer nogle af de mest værdifulde både rekreative og naturmæssige områder og kommunen ønsker at tilkendgive en generel holdning om at tilgodese henholdsvis beskytte de værdier, der findes langs vore kyster.

Afsnittet om kystbeskyttelse består af mål, retningslinjer og redegørelse.

Emneafsnittet om Kystbeskyttelse er ikke indtegnet på geografisk kort.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____