Kystbeskyttelse: mål

Byrådet ønsker at beskytte mennesker mod oversvømmelser og erosion fra havet og at sikre og forbedre befolkningens adgang til kyster og strande samt mulighederne for færdsel langs strandene.

Endvidere ønsker Byrådet at bevare kyster og strande med stort rekreativt indhold og at bevare Haderslev Kommunes naturlige kyster, hvor den frie dynamik og de naturlige kystprocesser opretholdes.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____