Kystbeskyttelse: retningslinjer

Haderslev kommune er ikke myndighed for anlæg af kystbeskyttelse. Myndigheden er Kystdirektoratet, som forvalter kystbeskyttelsen efter kystbeskyttelsesloven. Der er derfor ikke udarbejdet retningslinjer for kystbeskyttelse i kommuneplanen.

Definitioner og vejledning

Kystbeskyttelse er høfder, moler, kystværn, diger, bølgebrydere og broer.

Til toppen


 


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____