Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Master og antennesystemer Master og antennesystemer: mål

Printervenlig side


Master og antennesystemer: mål

Udviklingen indenfor mobiltelefoni og mobilteknologi har i de senere år medført et stigende behov for at opsætte telemaster i et mere og mere finmasket net. Et tættere net medfører, at der skal opstilles flere antennesystemer, som vil være placeret tættere på hinanden.

Haderslev Kommune ønsker i denne sammenhæng, at behandling af ansøgninger om opstilling af master kan ske effektivt og ud fra et ensartet og helhedsorienteret administrationsgrundlag. Kommunen har på denne baggrund udarbejdet en masteplan der indeholder principper for opstilling af nye telemaster og antennesystemer til tele- og radiokommunikation.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____