Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning

Printervenlig side


Tekniske anlæg og forsyning


Kommuneplanen udpeger områder til opstilling af vindmøller. Hovedparten af kommunens vindmøller er opstillet som enkeltstående vindmøller.

Under højspændings- og naturgasanlæg varetages arealer til eksisterende luftledninger fra 60 til 400 kV, jordkabler fra 60 til 150 kV, eksisterende naturgastransmissionsledninger og -anlæg samt regionale naturgasledninger.

Master og antennesystemer omfatter eksisterende og nye telemaster og antennesystemer til radiokommunikation og er specielt aktuelt i forbindelse med opstilling af nye master til mobiltelefoni.

Flere af forsvarets anlæg er beliggende i Haderslev Kommune. Det drejer sig om Flyvestation Skrydstrup, Beredskabscenter Sydjylland, Haderslev Kaserne, det militære øvelsesområde ved Haderslev Vesterskov samt skydebanen ved Halk Hoved.

Ønsket om etablering af kystbeskyttelsesanlæg opstår, hvor interesser på land er truet af erosion eller oversvømmelse fra havet. Der er tale om tekniske anlæg, der har stor betydning for dynamikken langs kysterne, for offentlighedens adgang og for naturens udfoldelse.

Forsyningsvirksomheder omfatter anlæg til spildevandsrensning, affaldsbehandling, vandforsyningsanlæg og varmeforsyning samt retningslinjer for håndtering af overskudsjord.

I Haderslev Kommuneplan 2013 udpeges områder til lokalisering af fælles biogasanlæg

Til toppen


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____