Vindmøller: mål

Der er regeringens mål, at i 2050 dækkes hele energiforsyningen - el, varme, industri og transport - i Danmark af vedvarende energi. Det forventes at der skal ske en tredobling af elforbruget over de kommende år.

Haderslev Kommune har derfor et mål om, at størstedelen af kommunens samlede elforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2021, samt at vi er gearet til også at kunne være selvforsynende i fremtiden, ved at vise rettidig omhu.
For at opnå dette mål er det afgørende at indtænke vindmøller.

Det er også Byrådets mål, at opstilling af vindmøller i Haderslev Kommune sker med vidtgående opmærksomhed på støjproblematikker og med hensyn til områder med naturværdier, flysikkerhed og trafiksikkerhed.

Ved udpegningen af få områder til opstilling af møller i parker, kan de nuværende møller i kommunen over en årrække blive fjernet til fordel for større og mere effektive møller. Det vil således over tid resultere i, at møllerne vil komme til at stå samlet og på væsentlig færre lokaliteter end i dag.

 Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____