Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport

Printervenlig side


Trafik og transport


Med veje omfatter kommuneplanen det kommunale vejnet, planlagte veje/vejforlægninger, trafikale forhold ved byudvikling samt sammenhæng mellem trafik og landskabelige interesser.

Stier består af gang- og cykelstier i såvel byområder som det åbne land. Et sammenhængende og sikkert stinet er en grundforudsætning for at flest mulige børn og voksne bruger denne motionerende transportmulighed i det daglige.

Kommuneplanen indeholder indsatser med henblik på at at forbedre trafiksikkerhed samt retningslinjer for trafiksikkerhedsrevision af nye vejanlæg.

I Haderslev Kommune er kollektiv trafik sammensat af lokale og regionale busruter, bybusser, kørselsordningen Flextur, regionale togforbindelser og en lokal færgeforbindelse.

Med jernbaner, havne og flyvepladser fastlægger kommuneplanen retningslinjer for jernbanenettet, færgehavnen i Aarøsund og på Aarø, Flyvestation Skrydstrup og Haderslev Flyveplads.

Til toppen


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____