Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport Jernbaner, havne og flyvepladser

Printervenlig side


Jernbaner, havne og flyvepladser


Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for jernbanenettet, færgehavnen i Aarøsund og på Aarø, Flyvestation Skrydstrup og Haderslev Flyveplads.

Det skal med kommuneplanen sikres, at der er mulighed for nødvendig udbygning af jernbanenettet, og at miljøkonflikter forebygges i forbindelse med planlægning af udbygning.

Der skal sikres mulighed for at opretholde færgedriften fra færgehavnen i Aarøsund og på Aarø.

For Flyvestation Skrydstrup skal der sikres mulighed for, at de sikkerhedsmæssige krav fortsat kan opfyldes. Haderslev Flyveplads ved Skovbølling kan fortsætte og kan fortsat udbygges, hvis det ikke medfører øget støjbelastning.

Afsnittet om Jernbaner, havne og flyvepladser består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: