Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport Kollektiv trafik

Printervenlig side


Kollektiv trafik


 

I Haderslev Kommune er den kollektive trafik sammensat af lokale og regionale busruter, bybusser, kørselsordningen Flextur, regionale togforbindelser og en lokal færgeforbindelse.

En stor del af kommunens befolkning bor i landdistrikterne, og her er personbilen en nødvendig forudsætning. Centerbyerne i kommunen har en størrelse, der medfører at cyklen i mange tilfælde vil blive foretrukket frem for bybussen. Den kollektive trafik er derfor i konkurrence med både personbilen og cyklen.

De kollektive busruter er i de seneste år ændret en del som følge af vedtagne trafikplaner i Sydtrafik og Haderslev Kommune, og som følge af ændringer i kommunens skolestruktur. Samlet set er der opbygget et rutenet der binder Haderslev Kommune bedre sammen. 

Haderslev kommune indfører fra sommeren 2013 gratis kørsel med den kollektive trafik for skolebørn 0. til 10. klasse.

Afsnittet om kollektiv trafik består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: