Stier: mål

Byrådet ønsker at øge antallet af borgere, der vælger at blive selvtransporterende, enten som cyklist eller som fodgænger, ved at indrette veje og stiforbindelser således, at det bliver trygt og attraktivt at vælge den sunde transportform. Et af redskaberne til at opnå dette mål er at sikre et sammenhængende stinet rettet mod skoleveje, boligtrafik, arbejdstrafik og rekreative mål.

Byrådets mål er at sikre et tidssvarende vej- og stinet, der kan afvikle trafikken både effektivt og sikkert.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____