Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport Stier Stier: retningslinjer

Printervenlig side


Stier: retningslinjer

2.2.1 Gang- og cykelstier

Cyklisternes vilkår søges forbedret ved etablering af cykelstier og cykelbaner langs hovedfærdselsårerne.

I forbindelse med nye bebyggelser skal der sikres gode stiforbindelser til skole og grønne områder samt mod centrale bydele.

Gang- og cykelstier skal sikre gående og cyklister en høj trafiksikkerhed og god fremkommelighed, og skal bidrage til at sikre en god trafikal sammenhæng i nye og eksisterende byområder.

I den kommende cykelstiplan for Haderslev Kommune, vil sikring af skoleveje indgå som et væsentligt element i udbygningsstrategien for stinettet.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____