Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed: mål

Printervenlig side


Trafiksikkerhed: mål

Det er byrådets mål, at trafiksikkerheden skal forbedres, så der ved udgangen af 2020 kommer 50 % færre til skade i trafikken i Haderslev Kommune, set i forhold til antallet af personskader i 2010. Det vil sige, at der med udgangen af 2020 højest er 24 personer, som kommer til skade ved trafikulykker på vejene. For kommunens veje er målet højst 16 personskader i 2020.

Målet er uafhængigt af trafikudviklingen og andre faktorer, som kunne påvirke antallet af færdselsulykker. Hvert år skal den forholdsvise reduktion være opnået. Målet er i overensstemmelse med Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan fra 2013.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____