Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Trafik og transport Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed: retningslinjer

Printervenlig side


Trafiksikkerhed: retningslinjer

2.3.1 Forbedring af trafiksikkerheden

Forbedring af trafiksikkerheden skal ske gennem en forebyggende indsats på de veje, hvor der sker flest uheld. Uheldsbelastede kryds og strækninger, der samtidig fungerer som skoleveje, skal vægtes højt i prioriteringen af den forebyggende indsats.

Herudover skal der gennem kampagner sættes fokus på trafikantadfærd, herunder uopmærksomhed, sprit, manglende selebrug og unge trafikanter.

2.3.2 Trafiksikkerhedsrevision

Alle projekter, der vedrører fysiske ændringer på vejnettet, skal trafiksikkerhedsrevideres. Denne revision skal allerede foretages i projekternes planlægningsfase. Alle større projekter skal samtidig gennemgå en tilgængelighedsrevision, for at sikre både trafiksikkerhed og tilgængelighed for alle borgere.

Endvidere skal trafiksikkerhed og tilgængelighed i højere grad end hidtil inddrages i den fysiske planlægning.

Definitioner og vejledning

En trafiksikkerhedsrevision har til formål at gøre nye eller ombyggede veje så trafiksikre som muligt inden de anlægges – og inden uheldene sker. Ved en trafiksikkerhedsrevision gennemgås det enkelte projekt med trafiksikkerhedsbriller.
Eventuelle uhensigtsmæssige løsninger afdækkes, og der formuleres forbedringsforslag.

En tilgængelighedsrevision er en metode til systematisk at gennemgå vejprojekter og kontrollere, om tilgængeligheden tilgodeses.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____